دغدغه من

[Forwarded from معنا اندیشی (هما همّت)] من نه دغدغه دفاع از آموزه های فمینیستی را دارم و نه دفاع از آموزه های شریعت محور فقها را؛ دغدغه من رنج زنان سرزمینم است که هر کس از راه رسید به بهانه دین یا فمینیسم زخمی دیگر بر شرافت و انسانیتشان زد. رنج هایشان را نه احکام […]

ازدواج هدف یا انتخاب

ازدواج هدف یا انتخاب می توان ازدواج را از جنبه دینی، روان شناختی، جامعه شناختی و اثرات وجودی آن مورد بررسی قرار داد. دین ازدواج را راهکاری برای ارضاء خواسته های عاطفی و جنسی معرفی می کند.( روم/۲۱) اما به عنوان یک انتخاب نه الزام. هدف در لغت به معنای نشانه، غایت یا داشتن و […]

 جدل های جنسیتی بین آگاهان افغانستان

  با نشر ‌مقاله فرحناز فروتن در سایت بی بی سی به عنوان(شرمبتذل؛ ‌از محکمه صحرایی فرخنده تا انتقام ذهنی با ترور ایاز نیازی) جدل هایی دربین کاربران صفحات مجازی پیش آمد، که ریشه های عمیق تفکر جنسیتی را حتی در بین آکادمیک ترین افراد مشخص ساخت. بعد از انتخابات متزلزل سال ۹۸ افغانستان و […]

قاعدگی و ارتباط آن با جنسیت زدگی

ندا یاسی زنیست با شخصیتی روان پریش که ویدیوئی زننده  از دوران خونریزی قاعده گیش دریوتیوب پخش کرده بود. سطلی مملو از پدها و کاسه توالتی آغشته به  خون و با تمسخر می گفت: حال و روز واقعی ما زن ها درزمان قائدگی همینست. جدا از حرکت غیر اخلاقی و زننده او وضعیت بیشتر ما […]

نگاهی به جنبش های حقوقی زن در افغانستان

با در نظر داشت دو جنبه آنیمایی(زنانگی) و آنیموسی (مردانگی) در روان هر انسان سالمی،ضرورت پرداختن به هر دو بعد در بحث های فمینیستی(زن باوری) انکار ناپذیر است.فمینیست های معتدل سعی بر زنانه ساختن جهان دارند،آنان برین باورند در جهانی که از فرط عقل پرستی رو به ویرانی،بی روحی و بی عاطفگی شدید روان است،رونق […]

نیاز زنان به معنویت

در دنیای بی رحم تکنولوژی که هر روز بیشتر،انسانیت را با خود به یغما می برد تا جایی،که مفاهیم متعالی انسانی چون عشق را تنها حاصل ترشحات هورمونها می داند،پس تکلیف زن با این ذات تشنه به عاطفه و تایید چه خواهد شد؟ درین دنیای زیبایی ها و اندام های برجسته زنان،باز هم مثل همیشه […]

خود محوری زن در مواجهه با زیبایی(بخش پایانی)

در مواجهه با این سوال که چرا زن متمدن امروزی اینقدر درگیر تن و زیبایی ظاهری خویش گشته و در مقابل مرد امروزی، با جنون شهوت مهار گسیخته اش همچنان به کامجویی ها وسوء استفاده جنسیش از او ادامه داده و در صحنه دانش و صنعت نیز پیشتاز است،می توان گفت ضعف زن در مهرطلبی […]

خود محوری زن در مواجهه با زیبایی (بخش نخست)

از موانع برجسته ای  که در دنیای مدرن سد راه زن برای یافتن توانایی های انسانی وی شده،توجه  وسواس گونه او به تن و زیبایی اش است،یکی از علت های این معظل در وابستگی روحی و عاطفی زن برای  پذیرفته شدن و تایید از سوی دیگران است. با مرور تاریخ بشر این واقعیت عینی، توجه […]

نا بسامانی در گفتمان جنسیتی زن

شناخت و تعریف جنسیتی زن،هنوز به شکل معمایی ناگشوده،درعلوم انسانی می نماید. تمرکز به مفهوم انتزاعی جنسیت زن،بدون تاکید و توجه به مشترکات انسانی،بین زن و مرد در مقام نظراهمال کاری دیگریست.پاسخ تمام مسایل وجودی زن در غرفه حقوق یافت نخواهد شد.گفتمان مسلط با هر پشتوانه، فمینیستی یا سنتی،تنها با احتجاج آوردن از حقوق یا […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز