خود محوری زن در مواجهه با زیبایی (بخش نخست)

از موانع برجسته ای  که در دنیای مدرن سد راه زن برای یافتن توانایی های انسانی وی شده،توجه  وسواس گونه او به تن و زیبایی اش است،یکی از علت های این معظل در وابستگی روحی و عاطفی زن برای  پذیرفته شدن و تایید از سوی دیگران است. با مرور تاریخ بشر این واقعیت عینی، توجه […]

از موانع برجسته ای  که در دنیای مدرن سد راه زن برای یافتن توانایی های انسانی وی شده،توجه  وسواس گونه او به تن و زیبایی اش است،یکی از علت های این معظل در وابستگی روحی و عاطفی زن برای  پذیرفته شدن و تایید از سوی دیگران است.

با مرور تاریخ بشر این واقعیت عینی، توجه افراط گونه زن به زیبایی ظاهریش در برابر میل شدید مردان به قدرت قرار می گیرد،که هر دو نوع این افراط ویرانگربوده و درین میان سهم مردان در ویرانی زمین با جنون قدرت طلبی هایشان، همیشه بیشتر بوده.

درین که هر دو جنس در گوهر و توانایی های انسانی خویش مساوی هستند،جای هیچ بحثی نیست،اما در طول حیات بشری،زن نظر به ساختار جسمانی وغریزه مادری در نگهداری امر دشوار فرزند آوریش،نیاز به حمایت مرد داشته و یکی از راههای اثر گذار در جلب حمایت مرد تا او در خدمت وی و فرزندانش در آید،استفاده و بهاء دادن زیاد به زیبایش بوده.

پر واضح است نقش بزرگی که زن در بقای نسل انسانی دارد،مرد فاقد آنست، تا جایی که در جنگ های خونین، بین قبایل از زنان حفاظت زیادی صورت می گرفت، تا نسل قبیله دوام یابد،زیرا برای باردار شدن چندین زن،نیاز به مردان زیادی نبود.

مرد با دریافت این حقیقت تلخ و پی بردن به سهم کمترش در بقای نسل و حالت ابزار گونه اش،در پی آن بر آمد که با استفاده از قدرت جسمانی سعی بر تحکیم و تثبیت جایگاهش در اجتماع، خصوصا در خانواده برای حفظ نسبش کند و دست به  سوء استفاده ازآسیب پذیری جسمانی او زده و در راه اسیر و بنده ساختن زن، جنون قدرتش را به نمایش گذاشت. درین پلیدی و خودخواهی به حدی تاخت که حتی بر چسب حیوانیت و جنس دوم بودن به او زد و جای این برچسب ها که در طی قرن های متمادی بر پیکر جنسیت وی زده شده،آنقدر صلب و چسبنده گشته که با هزاران خراش و ناخن کشیدن تا کنون نیز پاک نشده، تا حدیکه  زن برای زدودن آنها گاهی روحش را هم خراشیده یا باخته است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز